Dovolujeme si vás upozornit, že tyto stránky
a na nich dále obsažené informace jsou určeny
odborným pracovníkům ve zdravotnictví
a nejsou určeny široké - laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete,
že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č.40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů,
a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím,
že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ,
že odborníkem nejste.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Maxdent s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího(dodavatel) a kupujícího(zákazník,spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právnín řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba(podnikatel) , řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

 

Vymezení pojmů

Dodavatel/Prodávající - osoba , která dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

Kupující/Spotřebitel - osoba , která nakupuje výrobky nebo služby.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží  či služby prostřednictvím Maxdent eshopu je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní může být odeslání zboží odmítnuto.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  • Veškeré objednávky podané prostřednictvím Maxdent eshopu jsou závazné.
  • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek   reklamace a že s nimi souhlasí.
  • Podmínkou platnosti elektronické onjednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
  • Vyplněním registračního formuláře , či závazné objednávky v rámci interenetového obchodu Maxdent eshop, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím ososbám.
  • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

 

Doprava zboží

Pokud je zboží skladem je expedováno do tří dnů. V případě, že boží skladem není Vás budeme informovat o možném termínu dodání. Zboží zasíláme zásilkovou službou PPL. 

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password